K4

K4
Opsahl Eiendom
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
K4
LINK arkitektur
Forrige Neste

K4

Bygget i Kirkegata 4, i kvadraturen i Oslo, er oppført opprinnelig i 1832.  Det ble tegnet av Ark. Christian H. Grosch, men ombygget på starten av 1900 - tallet.

Bygningen er på Byantikvarens gule liste, og ligger i ett område som er regulert til ‘spesialområde, bevaring’ (en tidligere bestemmelse i plan- og bygningsloven som innebærer at et større natur og/eller kulturmiljø er regulert til spesialområder med formål bevaring, jf. Plan- og bygningsloven § 25 nr. 6.)

Fra ca. 1912 tilhørte bygningen Coop Norge AS, som hadde sitt hovedkontor her frem til sommeren 2015. Ny eier og tiltakshaver, Anders Opsahl Eiendom AS, bygger nå om og tilpasser bygningen til videre kontordrift for alle LINK arkitekturs Oslo team.

Eiendommen består av to sammenkoblede bygninger på hhv. 3 og 6 etasjer. Disse to byggene er i ombyggingen knyttet tettere sammen, og de framstår nå som mer åpen. De har fått et mer luftig og helhetlig preg, etter at det ble fjernet innvendige vegger. Det ble også valgt å ha alle tekniske anlegg åpne for å slippe nedsenkede himlinger. Fokuset på lys og luftighet har vært det viktigste.

Heisen er sentralt plassert i forhold til disse to byggenes tilgjengelighet.

Prosjektet omfatter teknisk og bygningsmessig oppgradering. Hovedmålet har vært å tilføre minst mulig og holde på «historien som sitter i veggene». Dette ved å ivareta de gode, robuste materialer og kvaliteter som allerede var i deler av byggene. Valg av materialer som er tilført bygget, er valgt med tanke på å forsterke de kvalitetene som allerede er bevart. 
Et av de viktigste rommene, selve hjertet i Kirkegata 4, vil bli den flotte nyrenoverte bakhagen. Et helrenovert gårdsrom som vi vil bli et av huset store samlingspunkt, med helt nytt gulv, beplanting og belysning.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Rehabilitering Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Kirkegata 4, Oslo Oppdragsgiver: Anders Opsahl Eiendom AS Bruttoareal: 3 700 m2 Status: Ferdigstilt august 2017 Fagområder: Interiør / Arkitektur / Landskap