Helsingborg sykehus

Helsingborg sykehus

Helsingborgs sykehusområde utvides med et 46 000 m2 stort sykehusbygg. Det nye helsebygget skal omfatte psykiatri, psykiatriske avdelinger, psykiatrisk akuttmottak, psykiatriske- og somatiske mottak, produksjonskjøkken/spisesal og undervisningslokaler.

Deler av sykehusets virksomhet flyttes fra det eksisterende hovedbygget til det nye bygget for å tilgodese det økte behovet av behandlingsplasser og mottak. Nybygget sikrer en bedre pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø for personalet.

Siden bygget rommer bl.a. lukket psykiatrisk avdeling stilles høye krav til sikkerhet og sekretesse. Samtidig legges stor vekt på at bygget ikke skal oppleves som en institusjon. Med fokus på mennesket i sentrum, gis pasientene tilgang til både takterrasser og atriumsrom som en del av rehabilitering. Ansvarlig arkitekt for prosjektet er Peder Lindblad.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelingssjef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Tiltak: Utvidelse av Helsingborg sykehus. Laboratorier, psykiatri og somatiske avdelinger Anskaffelse: Konkurranse Sted: Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborg Oppdragsgiver: Region Skåne Bruttoareal: 46 000 m2 Status: Pågår Samarbeidspartner: Rådgiverteam: LINK arkitektur, schmidt hammer lassen, NNE Pharmaplan, Kragh og Berglund Fagområder: BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Prosjektadministrasjon / Beskrivelse arkitektfag / Universell utforming / Arkitektur