Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole
Illustrasjon: Brick Visual
Heimdal videregående skole
Illustrasjon: Brick Visual
Forrige Neste

Heimdal videregående skole

Aasen bygg i samarbeide med LINK arkitektur er en av tre vinnere som Sør Trøndelag Fylkeskommune engasjerer til videre prosjektering av Heimdal videregående skole.

Prosjektet som er på 21.000m2 skal gi tilbud for 1020 elever innen studieprogrammene studiespesilaisering, musikk, dans og drama, helse og oppvekstfag, elektrofag, IKT servicefag, tilrettelagte kurs og en ungdomsgruppe innen grunnskoleopplæring.

Sammen med skolen inngår en større flerbrukshall med tre saler, hver med håndballbane etter internasjonale mål.

Teamet er plukket ut som en av tre vinnere som går videre i konkurransen om ny Heimdal videregående skole og flerbrukshall i Trondheim. Av de tre som gikk videre fikk teamet samlet sett best score, både totalt og spesielt for miljø og energikonsept.

Prosjektet har betydelige energi- og miljømål. Det skal oppnås et nivå «nullutslippsbygg» (ZEB-OM). Det er blant annet innovative ventilasjonsløsninger, et svært høye dagslyskrav (5%) for å få redusert EL til belysning, byggeteknisk utforming for å redusere CO2 til materialer og bærekraftig energi-produksjon for å få oppnå miljømålene. Sør Trøndelag Fylkeskommune som nå er medlem av ZEB har lagt stor vekt på å få frem gode miljøløsninger, og følges alle ambisjoner opp i det videre arbeidet, vil dette kunne bli verdens mest miljøvennlige skolebygg! Vi har lyktes med prosjektet ved at hele teamet har vært engasjert og involvert i å oppnå de beste løsninger for prosjektets miljømål. Byggets utforming er et direkte resultat av de miljø- og energimål samt input fra konkurranseprogrammet.

Internt i LINK har prosjektet vært et samarbeide mellom flere av LINK sine avdelinger der vi har brukt den beste kompetanse.

I prosjektet har konkurransetemaet også lagt stor vekt på å optimalisere for funksjonalitet, logistikk, arealeffektivitet, vekt, solinnstråling, teknikk, og utearealer, samtidig som løsningen viser en god tilknytning til eksisterende bygningsstruktur og forbindelse til grøntområder nært tomten.

Teamet ledes av totalentreprenøren Aasen bygg (Backe Gruppen), i tillegg til LINK Arkitektur var også følgende firma med: Sweco Norge, Vintervoll, Oras og TekØk.

Kontaktperson

Gunnar
Gunnar Næss Leder team Trondheim, kontraktsjef, sivilarkitekt
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Saupstadringen 13B, Saupstad Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bruttoareal: 21 000 m2 Status: Konkurranse, ikke vunnet Samarbeidspartner: Aasen Bygg, SWECO, Oras, Vintervoll, TekØk Fagområder: Arkitektur / Landskap / Universell utforming / BIM - Bygnings Informasjons Modellering Miljøaspekt: Passivhus, ZEB-O, ZEB-20%M