Fjell 2020

Fjell 2020
Illustrasjon: Brick Visual
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Fjell 2020
Illustrasjon: LINK arkitektur
Forrige Neste

Fjell 2020

Ut fra denne erkjennelsen at løsningen for Fjell ikke ligger i å skape en stor samlende bygning har vi bestemt oss å foreslå at funksjonene plasseres i en sekvens langs hovedaksen og at de knyttes sammen gjennom et amfianlegg som knytter det øvre til det nedre platå. Med dette følger vi det greske konseptet av AGORAen som er en stor plass eller forum som symboliserer felleskapet. Dette konsept sikrer oversiktlighet, all sosial kontakt skjer synlig i all åpenhet og store interaksjonsflater mellom mennesker, landskapet, bygningene og dens funksjoner.

Det arkitektoniske konsept er derfor et bevisst bort valg av arkitektoniske løsninger til fordel for en landskapsarkitektonisk tilnærming. Konseptet er derfor en nytolkning av det eksisterende terreng med sine terrasser. I vårt konsept plasseres bygningene som enkeltvolumer inn i terrenget og danner med dette nye terrasser som supplerer bydelens utearealer med nye lekearealer.

Bygningene får med dette et individuelt ansikt mot allmenningen og sikrer dermed et spennende uterom hvor veien mellom nedre og øvre platå blir til målet.

Kontaktperson

Heidi Sommerstad
Heidi Sommerstad Leder team Fredrikstad, sivilarkitekt
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
+47 907 05 766
heidi.sommerstad
@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Sted: Lauritz Hervigs vei 20, Drammen Oppdragsgiver: Drammen Kommune Bruttoareal: 7 700 m2 Status: Paralelloppdrag levert 2014 Fagområder: Arkitektur / Landskap