Dolviken B4, Bergen

Dolviken, Ill. B&BT_BYBO
Dolviken, Ill. B&BT_BYBO
Dolviken, Ill. B&BT_BYBO
Dolviken, Ill. B&BT_BYBO
Dolviken, Ill. B&BT_BYBO_LINK arkitektur
Dolviken, Ill. B&BT_BYBO_LINK arkitektur AS
Dolviken, Ill.. LINK arkitektur AS
Dolviken, Ill.. LINK arkitektur AS
Dolviken, Ill.. LINK arkitektur AS
Dolviken, Ill.. LINK arkitektur AS
Dolviken, Ill.. LINK arkitektur AS
Dolviken, Ill.. LINK arkitektur AS
Forrige Neste

Dolviken B4, Bergen

Områdeutvikling, helhetsplan og nybygg av boligområde nær Bergen.

Området ligger ca. 12 km fra Bergen sentrum, med i nærhet til Søreide lokalsenter og kort
avstand til de store arbeidsplassene på Kokstad og Sandsli.

Boligene vil være av høy kvalitet og være tilpasset en kjøpergruppe som ikke ønsker å bo i de ultra
urbane strøkene, men likevel i nærhet til tjenestetilbudene som Bergen har.

Området skal ha en variert boligstruktur og boligminks, med ønske om en differensiert beboergruppe,
203 nye boenheter fordelt på rekkehus, duplex/townhouse og boligblokkbebyggelse. Særlige hensyn tas til støy, terreng, gang-/ sykkelforbindelser, kulturminner og naturmangfold.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Områdeutvikling, helhetsplan, nybygg Sted: Bergen Oppdragsgiver: ByBo AS Bruttoareal: 30 000 m2 Status: Under regulering Fagområder: Plan / Arkitektur / Landskap