Bruparken, Drammen

Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: LINK arkitektur
Bruparken
Foto: LINK arkitektur
Forrige Neste

Bruparken, Drammen

Bruparken er en aktivitetspark anlagt under ny motorveibro for E18 i Drammen.

Intensjonen med programmering av aktiviteter i parken, har vært å gjøre det som opprinnelig var et rufsete restareal, om til noe positivt og gledelig for byen. Eksisterende gangveier langs elva og gjennom byen er tilknyttet parken, og gjør parken til en naturlig del av byveven. Resultatet er en innbydende og elsket aktivitets- og opplevelses park, som spiller på utfordrende lek, lyd, lys og tid.

Den nye stålplatekledte himlingen under brua blir et overbygg for aktivitetene slik at parken har en funksjon som aktivitetspark, selv ved nedbør. Bropilarene er brukt som et stedbærende designelement ved at det er introdusert klatrevegg på en av dem og spennende belysning på de andre. Parkens harde flater speiler broens form og fremstår som en bred gangakse som styrker og fremhever perspektivet mellom bropilarene, og er retningsangivende mot elva.

Skatepark, skatebowl, utescene og hockeybane innbyr til allsidig bruk for mange segmenter av byens befolkning. Mot elva er det en fontene med vannstråler som skyter opp og innbyr til lek for de mindre barna. Tre kunstverk er viktige attraksjoner i anlegget, og de karakteristiske lytteringene har bergtatt mange undrende og nysgjerrige sjeler.

Kontaktperson

Tiltak: Nytt grøntdrag og aktivitetspark Anskaffelse: Konkurranse Sted: Colletts gate 11, Drammen Oppdragsgiver: Statens vegvesen, region sør Utomhusareal: 12 000 m2 Status: Ferdigstilt 2007 Samarbeidspartner: Multiconsult AS, Fonteneteknikk AS, Marit Arnekleiv (lydinstallasjon) , Istvan Lisztes (statuene), og Gunnar Holm Gundersen (hjulet) Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Robuste og varige materialer. Bevaring av eksisterende vegetasjon. Gjenbruk. Arkitekturpris: Hederlig omtale for Drammen kommunes pris for god byggeskikk 2007