Bildøy - Visjon Kystby

Bildøy - Visjon Kystby
Illustrasjon: MIR
Bildøy - Visjon Kystby
Illustrasjon: MIR
Bildøy - Visjon Kystby
Illustrasjon: MIR
Bildøy - Visjon Kystby
Illustrasjon: MIR
Forrige Neste

Bildøy - Visjon Kystby

Utvidelse av Straume tettsted ned til havet med 3000 boligenheter, marina, park og næringsarealer.

Å utvikle Straume som regionssenter for 30 000 innbyggere krever en overordnet plan. Kommunens politikere har lenge hatt et aktivt fokus på dette, og har de siste årene utviklet en grundig og detaljert kommunedelplan og arealplan som forteller og viser hvordan, hvor og når de ulike prioriteringene skal igangsettes. Her er blant annet påpekt at dagens bosetting vender seg mot bilveiene til Bergen, og ikke mot sjøen slik en ønsker for et fremtidig sentrum. Bostedområdene er ensidig preget av eneboliger og dekker ikke behovet til unge og eldre.

Målet er å utvikle Straume fra et kjøpesenter til et fullverdig regionalt servicesenter for Fjell, Sund, Øygarden og Bergen vest, med et mangfold av funksjoner og aktiviteter for fastboende og tilreisende. Straume skal bli et kompakt, urbant og vakkert møtested for alle, og med en tydelig identitet.

Se promo - film om prosjektet:   Sotra Kystby

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Områdeutvikling Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Bildøyna , Fjell Oppdragsgiver: Liegruppen AS Bruttoareal: 400 000 m2 Status: Skisser til regulering/godkjent områdeplan 2013 Samarbeidspartner: Opus Bergen AS, regulering Fagområder: Arkitektur / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Universell utforming Miljøaspekt: Planlegges som lavenergiby