Agora

Agora
Illustrasjon: Brick Visual
Agora
Illustrasjon: Brick Visual
Agora
Illustrasjon: LINK arkitektur
Forrige Neste

Agora

Link Arkitektur var invitert til et parallelloppdrag i kvadraturen i Kristiansand sammen med tre andre kontorer til det som skal bli en utvikling over to kvartaler med en blanding av kontorer, bolig og handel, deriblant en mathall.

Kvadraturen i Kristiansand er en av de eldste eksisterende bystrukturene vi har i Norge som dateres tilbake til 1600-tallet, utfordringen i denne oppgaven var å ta innover seg kompleksiteten i en slik urban kontekst, der skiftende –ismer har satt sitt preg over mange år. Oppgaven vår tok utgangspunkt i å se på håndteringen av kvartalene (alle måler 120x60m) på en modernistisk måte med høyhus i midten og som tradisjonell carrè -bebyggelse, og få det til å sammenfalle med de strenge kravene til gesimshøyder.

Resultatet ble en hybrid der vi så på den vertikale fordelen til modernistiske bygg, sammenflettet med kompaktheten til carrèbebyggelsen. Dette ble gjort ved å holde seg strengt til de regulerte gesimshøydene mot gatene så høyde og dagslysinnslipp i byrommene ble ivaretatt, for så å gå høyere opp mot midten. Bygningsvolumene ble deretter modellert for å sikre gode lysforhold, hjulpet av sollyssimuleringer. Dette grepet gav oss en langt høyere utnyttelse enn våre konkurrenter.

På bakkeplan utformet vi en base som henvender seg ut mot gateløpene, og tar opp i seg den eksisterende situasjonen bla. de karakteristiske smugene som man finner på tvers innenfor mange av kvadraturens kvartaler. I midten av kvartalet ble det foreslått å etablere et lite torg, AGORA, hvor alle programfunksjonene, deriblant en mathall, henvender seg. Torget er ment som en sosial møteplass og som et alternativ til det typiske byrommet i byen som alltid later til å forutsette sjøfront og store mengder sollys. I stedet er det en intensiv og intim plass med fleksibiliteten til å forandre karakter og innhold i all slags vær, hele året.

Juryen beskrev bygget som det med mest gjennomarbeidet arkitektur og skrev følgende: "Prosjektet har et klart og gjennomarbeidet uttrykk med en egen identitet. Dimensjonene og gesimshøyde mot gaten gjør at det spesielle uttrykket både vil signalisere en egen identitet og kunne tilpasse seg byens topologi."

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Sted: Skippergata 35, Kristiansand Oppdragsgiver: Daland Eiendom AS Bruttoareal: 30 700 m2 Status: Avsluttet Fagområder: Plan / Arkitektur / Landskap / Urbanisme Miljøaspekt: Mixed-use og offentlig plass med variert bruk, høy utnyttelse/fortetting, orientering av bygningsvolumer, fornybar energi, passivhus.