3 barnehager på Tasta

Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Tasta barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

3 barnehager på Tasta

BVP pilotprosjekt for Stavanger Kommune. 3 barnehager planlegges og bygges parallelt.

Bygningsvolumene er basert på en tradisjonell grunnform, det klassiske saltaket, der et asymmetrisk snitt gir et moderne utrykk.

Det er valgt naturlige, robuste materialer på utvendige overflater, i form av vedlikeholdsfri trekledning, grønne tak og solcellepanel på alle tre barnehagene.

Det er lagt opp til rom i forskjellig størrelse som inviterer til veksling mellom lek og læring, og mellom konsentrasjon og utfoldelse. Rommene tilbyr rikelig med oppvarmede gulvflater, det finnes rom i rom muligheter, samt mulighet for ulike temarom for grovmotorikk, kreative og rolige aktiviteter. På denne måten møter barna ulike funksjoner, estetikk og sanseinntrykk.

Flater på vegger og i tak har variasjon i utforming, tekstur og farger, noe som skaper kontraster og liv, og samtidig gir en hjemlig og hyggelig atmosfære.

Planløsningen legger opp til en fleksibilitet som gir mulighet for enten å ha åpne sammenhenger mot fellesarealer og andre avdelinger, eller å lukke og skjerme for aktivitet med færre barn. Fellesarealer knytter sammen de ulike avdelingene, og er organisert slik at korridorer i størst mulig grad unngås, og at mest mulig areal åpner for flerbruk og sambruk.

Små mennesker får et spesielt perspektiv på rom. Dype og lave vindusnisjer gir mulighet for oppbevaring, og kan brukes som møbel, utstilling eller scene, rom i rommet, vinkeplass eller som en spennende klatreutfordring. Høyde på skap og hyller, blir i henoldd til til funksjon og bruk tilpasset både barns og voksnes høyde, der materialer og utstyr som skal være tilgjengelige for barna, plasseres i barnehøyde. Kjøkkenbenk og stellebord gjøres tilgjengelige via podier, trinnmoduler og lignende.

Administrasjon med mer er tenkt i en egen funksjonsmodul tilpasset voksne i skala, farge og design.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg 3 barnehager Anskaffelse: Konkurranse Sted: Lindeveien 79, Stavanger Oppdragsgiver: Stavanger Eiendom Bruttoareal: 1 055 m2 Status: 1 barnehage er ferdigstilt, 2 under bygging 2020 Fagområder: Arkitektur / Landskap Miljøaspekt: BREEAM very good