Om LINK

Om LINK

Construction city

Om LINK

LINKs strategiske fundament

I  LINK skaper vi arkitektur for morgendagens befolkning, i alle livets faser. Mennesker bor og lever i omgivelsene vi er med å utforme; på vei til jobb, på torget eller i gata der vi bor, på skolen, kontoret, sykehuset og hos bakeren.

I alle våre prosjekter er visjonen å skape rom for bedre liv. Vi setter mennesket i sentrum, enten det er pasienten på Drammen Sykehus, menigheten i Nordlyskatedralen, studenten på NTNU eller turisten på Aker Brygges havnepromenade.

LINK er et av de fem største arkitektkontorene i Skandinavia. Våre 500 medarbeidere er lokalisert i 15 byer i Skandinavia, og har en spisskompetanse som dekker alle fagområder innen arkitektur; fra planlegging av omfattende byutvikling til produktdesign.

Med bærekraft solid forankret og med høy innovasjonstakt legger arkitekturen premissene for et godt sted å være, - i dag og i fremtiden. Vi kaller det bærekraftig samfunnsarkitektur. Det er vårt strategiske fundament.

Kontaktperson

Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Team:
Admin/Stab
Tel:
+47 480 95 470