Ledige stillinger

Projektchef på Det Nye Rigshospital

Projektchef på Det Nye Rigshospital

Som projektchef i LINK arkitektur leder og koordinerer du nogle af de største byggeprojekter i Norden. På toppen af projektorganisationen varetager du det overordnede ansvar for projekterne, og med rolig hånd tager du de rette beslutninger i forhold til din enorme berøringsflade. Du er limen i projekterne og kommunikerer effektivt med bygherre, styregruppen samt projektledere. Resten af 2017 og 2018 står du succesfuldt i spidsen for projektet: Det Nye Rigshospital!

Hvis du ønsker at udvikle dig til en af landets dygtigste projektchefer, så gør dig selv den tjeneste at læse nedenstående succesmål, som du krydser af det første år i jobbet:

  • Du bruger de første 14 dage på at sætte dig ind i kontrakter, ekstra arbejder, tillægsaftaler og generelt forstå det komplekse projekt: Det Nye Rigshospital. Efter de to første uger starter dialogen med projektdeltagerne, og du deltager på bygherre- og koordineringsmøderne. Det giver dig en fornemmelse for dynamikkerne i projektorganisationen og for kulturen i LINK arkitektur.
  • Indenfor de første par måneder overtager du mere og mere ansvar på projektet fra Hans Peter Mølholm, administrativ projektchef, som også er din sparringspartner i indkøringsforløbet. Du leder nu bygherre- og koordineringsmøderne.
  • Du skaber, inden for det første halve år, respekt omkring dig. Du er proaktiv på projektløsningen og beviser gentagne gange over for interne og eksterne samarbejdspartnere, at du forventningsafstemmer og kan prioritere i din kommunikation.
  • Du opnår tillid fra alle interessenter i projektet, og du får løbende ros for at have skabt ro i projektorganisationen. Du sikrer, at økonomi og tid er on track og sikrer optimal bygherrekoordinering samt styring af projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse. Du beviser med andre ord, at du er den rette til rollen.
  • Inden for de første 12 måneder opstarter du, via sparring, støtte og rådgivning, et eller flere mentorforløb for yngre/mindre erfarne projektledere, som du klæder på til at blive dygtige projektledere. Ydermere sikrer du motivationen hos projektdeltagere ved at vænærværende, lyttende, forstående, engageret og informerende.

Fremtiden er lys! Her kan du læse, hvad den indeholder af muligheder efter det første år i jobbet:
I rollen vil du udvikle dig til en af de allerbedste projektchefer i byggebranchen. Mulighederne er mange, og det er kun din egen motivation og performance, der sætter grænserne. Du får, efter at have leveret en enestående indsats på Det Nye Rigshospital, skabt et unikt grundlag for det videre afsæt af din karriere hos LINK arkitektur. Om du vælger at fortsætte din karriere med store projekter inden for sundhedsområdet (eventuelt med afsæt i internationale projekter i Norge eller Sverige), starter et nyt forretningsområde op, beskæftiger dig med andre typer af projekter eller går ledelsesvejen, er op til dig.

Tænker du ovenstående lyder spændende, så er det nok fordi du har…
… en byggeteknisk uddannelse. Du er formentlig uddannet bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt. Uanset hvad har du rygsækken fuld af erfaring og motivation.
Du er helt sikkert generalist, mere end du er specialist og har derved opbygget stor viden om flere forskellige fagområder. Du har erfaring med totalrådgivning og projektledelse i udførelsesfasen, og du sidder sikkert hos en rådgiver, entreprenør, bygherre eller anden arkitekt i dag.

Det væsentligste er, at du har lysten til at skabe eminente resultater på nogle af de største byggeprojekter i Norden. Du bliver en succes, fordi du kan navigere i komplekse problemstillinger (og være på forkant med fremtidige udfordringer), er proaktiv og fremdriftsdygtig, har gennemslagskraft på en ordentlig og professionel måde samt tør træffe beslutninger – også de svære.

Nysgerrig på din kommende arbejdsplads?
LINK arkitektur har 450 medarbejdere fordelt på 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige. LINK arkitektur Danmark har 100 medarbejdere fordelt på kontoret i København og i Aarhus. LINK arkitektur er ejet af Multiconsult, som er en af Norges ledende rådgivende ingeniørvirksomheder med 2.200 medarbejdere. I LINK arkitektur hersker en international kultur med fokus på tværfaglig vidensdeling mellem de svenske, norske og danske afdelinger. Organisationsstrukturen er flad med korte forretningsgange, og ledelsen er åben og imødekommende.

Det kollegiale sammenhold er stort, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved flere medarbejderinitierede sociale arrangementer. Der er eksempelvis en kunst- og sportsforening samt diverse spontane sociale arrangementer. Derudover er der julefrokost og sommerfest.

Sådan søger du
Vil du høre mere om denne unikke karrieremulighed? Så kontakt Jonas Fusager på telefon 78 79 66 09 eller via mail jof@mind.as

mind A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor CV og ansøgning skal sendes igennem nedenstående link. Vi glæder os til at høre fra dig!

Send din ansøgning

Ansøgningsfrist
Snarest - vi afholder løbende samtaler.