Ledige stillinger

Stranden Aker Brygge / Foto: Hundven Clements Photography

Landskapsingeniør - LINK landskap - Oslo

LINK landskap er landskapsarkitektmiljøet innenfor selskapet LINK arkitektur AS. Vi er lokalisert i et tverrfaglig miljø i en av Oslos eldste bygårder på Bankplassen. LINK landskap har nærmere 30 medarbeidere innenfor fagfeltet landskapsarkitektur. I LINK er vi del av et av Nordens største arkitektfaglige miljøer, og vi har derfor lett tilgang på bred og allsidig kompetanse og dedikerte medarbeidere innenfor alle deler av arkitekturfagene, byplanlegging, planfag, teknikk, miljø og bærekraft.

Vi har hovedfokus innenfor klassisk landskapsarkitektur og byutvikling. I LINK har vi som sin visjon å skape «rom for bedre liv» og arbeider kontinuerlig med ambisjoner om å skape bygg og omgivelser med kvalitet som bidrar til en positiv samfunns‐ og stedsutvikling og hvor mennesket står i sentrum. 

LINK landskap søker deg som landskapsingeniør og har erfaring fra prosjektering, byggherreorganisasjon eller anleggsgartnerbransjen. Arbeidsoppgaver vil omfatte selvstendig deltagelse og ansvar i alle prosjektstadier fra konseptfase til gjennomføring.

I tillegg til god fagkunnskap, er det en fordel om du har kjennskap til beslutningsprosesser og dialog med byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører. God kunnskap om kontraktsforhold, prosess og kvalitetssikring i prosjekter er også en fordel.

Det forventes at du har godt utviklet evne til bredt faglig og kollegialt samarbeid. Du må like å jobbe tverrfaglig, være kunnskapssøkende og like prosjekter med høy kompleksitet. Vi kan tilby spennende oppgaver i et solid fagmiljø.

Din hovedbase vil bli i Oslo-området, men det kan bli behov for å delta i prosjekter som er basert også i andre deler av landet.

Ta kontakt med Anne Pia Møllenhus på tlf.: 48 05 66 26 dersom du har spørsmål. Send kort søknadsbrev, cv og enkel portefolio per mail til: post@linklandskap.no

Søknadsfrist er 09.02.2018

Les mer om LINK landskap her >

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne P. Møllenhus Leder LINK Landskap, Landskapsarkitekt
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no