Beskrivelse arkitektfag

Skandionkliniken

Mye av det som avgjør kvaliteten på byggeprosjekter vises ikke på tegninger. Hvilke krav som forskjellige utførelser vil møte, hvordan og med hva slags maling skal jeg male og hva toleranser som gjelder for ulike deler av bygningen er alle viktige parametre for at resultatet skal være det du ønsker. Dette er bare noen få eksempler på alle kravene i beskrivelsen. NS 3420 bestemmer vilkårene som gjelder for kontrakten, sammen med kontrakts-standarder, fremdrift og roller.

Vår unike kompetanse har blitt bygget opp over mange år, av oss som jobber med beskrivelser hver dag. Vi har lang erfaring i konstruksjon, utvidelser og nybygg og fungerer med alle sektorer, som helsevesen, sykehjem, skoler, boliger, kontorer, kommersielle, industrielle, idrettsanlegg, infrastruktur og offentlige bygninger, etc.
Beskrivelser utføres både internt og eksternt i LINK til forskjellige arkitektfirmaer, kommuner og grunneiere og andre.

Alle beskrivelser av virkeligheten er midlertidige hypoteser - Buddha

Kontaktperson

Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Team:
Admin/Stab
Tel:
+47 480 95 470
Rolf Maurseth Markedssjef
Team:
Admin/Stab
Tel:
+47 915 68 617
Alle beskrivelser av virkeligheten er midlertidige hypoteser - Buddha