BIM - Bygnings Informasjons Modellering

Riktig informasjon til rett tid er en forutsetning for gode beslutninger. LINK arkitektur ønsker å skape reell verdiskaping for kunden. For oss er BIM en viktig teknologi og metode som sikrer at vi jobber effektivt. Med BIM får vi til høy kvalitet på kommunikasjon, prosesser og resultater.

Vi designer komplette bygninger og landskap ved hjelp av BIM. For LINK arkitektur er BIM en prosess basert på samhandling og fri flyt av informasjon mellom de prosjekterende, hvilket muliggjør rasjonelle og verdiskapende arbeidsprosesser for våre kunder og samarbeidspartnere, samt internt i LINK arkitektur. Vi prioriterer aktivt utbytte av informasjon, kunnskap og erfaringer.

Med BIM får vi til en kontinuerlig informasjonsflyt gjennom alle byggeprosessens faser; fra tidlig planleggingsfase, prosjektering, byggeprosess til forvaltning og gjenbruk.

LINK arkitektur er en av de største aktørene i Norge og Sverige på BIM-prosjektering, og vi jobber målrettet for å være arkitektbransjens ledende bruker av BIM i Skandinavia.

Sykehuset i Vestfold, også kalt Tønsbergprosjektet prosjekteres av en designgruppe hvor LINK arkitektur og Multiconsult inngår.I  2019 ble Tønsbergprosjektet utropt til vinner innen kategorien «Design Using Open Technology».

Prisen ble gitt til Tønsbergprosjektet for den innsatsen som prosjektet har gjort for å ta i bruk BuildingSMART verktøy i designfasen av prosjektet, ifølge oppsummeringen til den internasjonale juryen i buildingSMART International (bSI):

“This project extensively took advantage of bSI tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”.

Vi er ærlig mot våre kunder og legger stor vekt på å tilpasse nivået på BIM-prosjekteringen til prosjektets behov, krav og målsetninger - for dagens krav og for fremtiden.

LINK arkitektur har erfaring fra mange ulike prosjekter. BIM gir verdiskaping i alle typer og størrelser av prosjekter. Vi jobber sammen med de store byggherrene i Norge - herunder Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg Oslo kommune, Stortinget, kommuner, og fylkeskommuner. Vi jobber også sammen med flere mindre aktører.

Vi leverer tjenester på alle nivå og utfyller alle BIM-roller i prosjekt fra: BIM-strateg, BIM-koordinator, BIM-fagansvarlig og BIM-tekniker. Vi kan foreslå grunnleggende bruk av BIM som sikrer koordinering av fag med kvalitetssikring av geometri samt entydig nummerering av objekter.

Gjennom en solid og lang erfaring med BIM-prosjektering har vi utviklet gode metoder for informasjonsutveksling og tverrfaglig kontroll i neutrale filformat gjennom alle faser og samtlige nivåer av prosjektet. Vi jobber ut ifra en intern BIM-leveransestandard som sikrer kvalitet i vårt arbeid. Vi kan også tilpasse leveranser etter prosjektets behov og mål.

LINK arkitektur er et plattformnøytralt kontor som både håndterer ArchiCAD og Revit for bygg. Vi leverer og utveksler modeller på det åpne formatet IFC (ISO16739) som standard. Landskapsmodeller håndteres med Civil 3D, Revit og NovaPoint. Disse leveres på en rekke formater som GML og DWG.

Vi søker aktivt ny kunnskap og nye perspektiver. LINK arkitektur deltar aktivt i mange typer fora som buildingSMART, Standard Norge, CEN, BIM-forsknings- og BIM-utviklingsprosjekter. Vi foreleser nasjonalt og internasjonalt.

Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan

Kontaktperson

Gerhard Linder Utviklingssjef kontor, Sivilarkitekt
Team:
Oslo
Mob:
+47 993 57 146
Stian Hagen BIM-koordinator / IT-ansvarlig K4
Team:
Oslo
Mob:
+47 416 41 212
Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan