BIM - Bygnings Informasjons Modellering

LINK arkitektur er en av de største aktørene i Norge og Sverige på BIM-prosjektering, og LINK arkitektur skal være arkitektbransjens ledende bruker av BIM i Skandinavia.

Vår BIM visjon er å skape en kontinuerlig informasjonsflyt gjennom byggeprosessens alle faser; fra tidlig planleggingsfase, samhandling, byggeprosess til forvaltning og gjenbruk.

LINK har konkrete prosjekter med krav til BIM prosjektering for de største eiendomsbesitterene i Norge; Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg Oslo kommune, Stortinget samt ulike private aktører i den norske BA-næringen.

Vi designer komplette bygninger og landskap ved hjelp av BIM. For LINK arkitektur er BIM en prosess basert på samhandling og fri flyt av informasjon mellom de prosjekterende, hvilket muliggjør rasjonelle og verdiskapende arbeidsprosesser for våre kunder og samarbeidspartnere, samt internt i LINK arkitektur. Vi prioriterer aktivt utbytte av informasjon, kunnskap og erfaringer.

En bedre koordinert prosjektering samt tettere samarbeid mellom byggherre, de prosjekterende og entreprenører gir en tilpasset BIM-informasjon som aktivt kan benyttes på byggeplassen samt i drifts- og forvaltningsfasen. Det gir en prosess med bedre tekniske og funksjonelle løsninger, mindre feil, lavere kostnader, økt bærekraftig kvalitet, mulighet for visualisering og simulering samt en bedre forståelse for alle aktører.

Gjennom en solid og lang erfaring med BIM-prosjektering har vi utviklet gode metoder for informasjonsutveksling og tverrfaglig kontroll i neutrale filformat gjennom alle faser og samtlige nivåer av prosjektet.

LINK arkitektur har i mange prosjekter rollen som BIM-koordinator samt ansvar for felles modeller og de rutiner som berør alt CAD-/BIM-arbeid.

Vi er DRIVENDE, TILSTEDE og NYSGJERRIGE; deltar aktivt i mange typer forum, building SMART, SAMBIM, BIM-forskning og utviklingsprosjekter samt foreleser på flere BIM-sammenkomster. Vi søker aktivt ny kunnskap og nye perspektiver.

Vi er ærlig mot våre kunder og legger stor vekt på å tilpasse nivået på BIM-prosjekteringen til prosjektets behov, krav og målsetninger - for dagens krav og for fremtiden.

Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan

Kontaktperson

Steen Sunesen
Steen Sunesen Arkitekt M.Arch./ Fagansvarlig Digitalisering /BIM
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 928 46 995
sts@linkarkitektur.no
Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan