Urbanism

Sluppen, Ski
Möjlighetsstudie för att omvandla Sluppen till en ny, hållbar stadsdel / Axion Visuals

Har du någon gång stått mitt i en Nordens största städer och räknat alla lyftkranar som du ser? Då förstår man att våra städer förändras i en takt som aldrig förr. Byggprocesserna har en enorm effekt på miljön och infrastrukturen, och på hur invånarna använder sin stad. Tillsammans med våra kunder och kan vi se möjligheter, spränga gränser och utveckla bättre och mer välfungerande samhällen. Allra minst.

LINK Arkitektur har visionen att skapa ”rum för ett bättre liv” och jobbar ständigt med att främja en positiv utveckling för städer och platser. Det bygger på en helhetssyn om att samhällen ska främja aktiviteter och interaktion mellan människor, och ska planeras med en effektiv och miljövänlig infrastruktur, där omgivningarna skapar trygghet och mångfald. En bra stadsutveckling borgar för robusthet och hållbarhet.

I våra stadsutvecklingsuppdrag erbjuder LINK Arkitektur kompetens från en mångfasetterad grupp av planarkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare. Goda teoretiska kunskaper kombinerat med lång erfarenhet gör att vi tillsammans med våra kreativa arkitekter kan hantera komplexa och omfattande plan- och beslutsprocesser. Vi sätter ihop team med tvärkompetens efter kundens önskemål och projektets behov. Goda kunskaper om lagar och bestämmelser är ett grundkrav, och vi är mycket angelägna om att skapa ett gott och öppet samarbete mellan alla intressenter i ett projekt.

LINK har höga miljöambitioner och det är i planeringsfasen som man kan finna de lösningar som ger störst effekt. Ett hållbart stadsgrepp kan bidra mycket mer till ett positivt miljöutfall än valet av material i en senare utvecklingsfas. Som en följd av denna satsning är LINK Arkitektur nu en av de första aktörerna som genomför projekt enligt BREEAM Communities.

LINK Arkitektur tar ansvar för hela processen - från vision, utredning och planering till utformning och genomförande. Vi jobbar med allt från utveckling av tätorter och städer till förstudier och program. Alltid med miljön i fokus.

The best way to predict the future is to invent it - Immanuel Kant

Kontaktperson

Karin Hammarskiöld Arkitekt
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 770 80 95
Tel:
+46 10 479 92 13
The best way to predict the future is to invent it - Immanuel Kant