Helse og omsorg

Dansk Center for Stråleterapi, ill. LINK arkitektur
Dansk Center for Stråleterapi, ill. LINK arkitektur

Helende arkitektur med hjerte for pasienten

LINK Arkitektur har mange av Skandinavias mest erfarne arkitekter innen helse og omsorg, samt sykehusarkitekter samlet i ett team som besitter unik spisskompetanse på tvers av Norge, Sverige og Danmark. Dette gir oss et sterkt helsefaglig miljø på tvers av nasjonalitet, arkitektfagområde og kompetansemiljø, samtidig som vi besørger solid lokal forankring.

Få oppgaver er like utfordrende og mangfoldig for et arkitektkontor som å planlegge og prosjektere et sykehus. Et sykehus skal ikke bare være funksjonelt. Det skal også i seg selv være en del av den helende prosessen for brukerne; pasienter, personale og pårørende.

Gjennom mer enn 40 år har vi videreutviklet vår spisskompetanse og vunnet atskillige konkurranser for nybygg, utvidelser og renoveringer av store og små sykehus i inn- og utland. Metodisk baserer vi oss i stor grad på evidensbasert tilnærming. Det vil si at vi gjør en grundig forskningsbasert analyse for å kartlegge behov og definere hvordan oppgaven best kan løses, før vi starter prosessen. Brukerne er essensielle bidragsytere og involvert i prosessene for å definere behov for god utforming.

Vår kompetanse inkluderer original og nyskapende arkitektur kombinert med en dyptgående forståelse for funksjonelle krav til de kliniske spesialområdene. Vår arkitektoniske ambisjon er å forene form og funksjon i et levende, nordisk uttrykk med rene linjer og naturlige, bærekraftige materialer.

Våre arkitekter er anerkjente innen helse- og omsorgssektoren og blir ofte brukt som foredragsholdere på faglige arenaer. Vi er aktive medlemmer i internasjonale faglige nettverksforum og samarbeider med  kompetansemiljøer. Formålet er å stadig utvikle vår kompetanse for å imøtekomme fremtidens høye krav til fleksibilitet, effektivitet, bærekraft og helhetlig helende arkitektur i helsesektoren.

Vi tilbyr rådgivning innen prosjektledelse, planlegging, programmering, prosjektering, fagtilsyn og byggeledelse samt Digitalisering/BIM/VDC-teknologi.

The greatest wealth is health - Virgil

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel Direktør Helse / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
Gabrielle Bergh Siviarkitekt
Team:
Sykehus
Mob:
+47 951 56 949
The greatest wealth is health - Virgil