Arkitektur

Danskt-Centrum-for-Partikelterapi-DNU_LINK-arkitektur_webb_01
Quality Hotel Edvard Grieg - photo: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg - photo: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Et godt bygg har integritet. Det er utstyrt nærmest med sin egen personlighet og humør som smitter over på de som bor eller jobber i bygget. Det er utrolig mange ulike ting som skal stemme for at denne personligheten oppleves som en du har lyst å stifte bekjentskap med – og fortsette forholdet selv etter mange års ”ekteskap”. Hvordan lyset faller, materialbruken, inneklima, plassering av dører, vinduer og romdelere. Kort sagt: arkitektur.

Opprinnelig var arkitekten ”mesterbyggeren”. En allmektig person som visste alt og bestemte alt i byggeprosessen. I LINK arkitektur er det IKKE slik. Vi jobber sammen i faglig bredt sammensatte team hvor balansen mellom effektiv prosjektgjennomføring, budsjettoverholdelse og god design er avgjørende for et godt resultat. For oss vil alltid arkitekturen være kjernevirksomheten. Visjonen vår er å skape rom for bedre liv. Det innebærer detaljfokus og helhetsoverblikk over omgivelsene rommene vi skaper står i.  God arkitektur bidrar til positiv samfunns- og stedsutvikling, der vi sammen med kundene våre ser muligheter og sprenger grenser. LINK arkitektur er blant de største arkitektkontorene i Skandinavia. Vi er organisert annerledes enn de fleste konkurrentene våre, med 15 lokalkontorer i Norge, Sverige og Danmark. Det gir oss fordelen av god kjennskap til området vi tegner og de lokale regulerende myndigheter, samtidig som vi kan sette sammen team med spesialister fra alle fagområder i LINK-systemet for større prosjekter.  Vi har valgt å utvikle selvstendige arkitektmiljøer med lokalt særpreg og kultur, samtidig som vi kan trekke på et stort og samlende nordisk felleskap. Det gir ganske enkelt lokal service med arkitektur av internasjonalt format.

Vi er privilegerte i forhold til å få jobbe med hvordan samfunnet rundt oss ser ut. Det medfører et stort ansvar – ikke bare i forhold til at byggherrer og entreprenører skal kunne stole på at kravene de stiller blir fulgt, men også til at vi lager bærekraftige bygg som ikke setter større klimamessige fotspor enn strengt nødvendig. Vi har selvfølgelig også et ansvar for å sørge for at vi skaper design av høy kvalitet. Starter man med en tom byggeplass, finnes det uendelige muligheter. Vår jobb er å utfordre og peke på de mulighetene som finnes innenfor rammene.

We shape our buildings. Thereafter they shape us. - Winston Churchill

Kontaktperson

Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Team:
Admin/Stab
Tel:
+47 480 95 470
We shape our buildings. Thereafter they shape us. - Winston Churchill