Bærekraft og miljø

Cirkulära interiörer

Humanisten
Humanisten, Göteborgs Universitet – 30 miljoner kr i besparing tack vare återbruk (foto: LINK Arkitektur)
The Missing LINK
The Missing LINK
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar i Umeå – 2 miljoner kr i besparing tack vare återbruk (foto: Hundven-Clements)
Tekniska nämndhuset
Tekniska nämndhuset i Stockholm – 70 % återbrukad inredning (bild: LINK Arkitektur)
LINK Arkitekturs Stockholmskontor
LINK Arkitekturs Stockholmskontor, återbruk av både skrivbord och stolar vid kontorsflytt (foto: Hundven-Clements)
Forrige Neste

Cirkulära interiörer

Varför du borde jobba med cirkulära interiörer? Varför inte? frågar vi då.

Att arbeta med cirkulära interiörer  innebär bara fördelar för planeten och dig som kund:

 • Ekonomisk vinst
 • Kraftigt minskad klimatpåverkan
 • Minskat resursslöseri
 • Bidrag till att brett nå FN:s globala mål
 • Interiörer som står sig över tid

Våra mål för ditt projekt

 • Minska det totala behovet av resursuttag och nya möbler samt minimera andelen olämpliga ämnen & emissioner.
 • Maximera andelen återbrukade produkter och återvunna material.
 • Endast tillföra produkter & material som håller i multipla livscykler och innehåller en hög andel förnyelsebara material.
 • Möjliggöra cirkulär ekonomi genom nya affärsmodeller, systematiska processer och informationshantering.

Vi ser till helheten!

 • Noggranna behovs- och platsanalyser
 • Involverande designprocesser
 • Långsiktiga lösningar – kvalitet i design och gestaltning
 • Förändrad syn på återbruk genom inventering och strategisk planering (resursfokuserad kultur)
 • Krav på miljö, kvalitet, flexibilitet och designvärde
 • Affärsmodeller, informationshantering och processer som främjar cirkulära möbelflöden

Vi älskar återbruk! Men erbjuder mycket mer än så.

 • Strategisk återbruk
 • Inventering, projektledning, inköp/redesign/rekonditionering, lagring etc.
 • Resursfokuserad design
 • Generella, flexibla, resursoptimerade och ändamålsenliga lösningar
 • Arkitektonisk kvalitet
 • Rumslig gestaltning kopplad till mål och vision, med hänsyn till byggnadens förutsättningar, lagkrav, funktioner och arbetsmiljö i en välfungerande helhet som står sig över tid

Kontaktperson

Klara Brunnström Ansvarlig Interiørarkitektur Sverige, Interiørarkitekt
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 70 558 32 70
Tel:
+46 10 479 98 35